MENU

Tuyển dụng

Tuyển đại lý phân phối nước mắm Ba Làng

Tuyển đại lý phân phối nước mắm Ba Làng

Hiện nay với mục đích mở rộng thị trường, chúng tôi liên tục tuyển đại lý phân phối nước mắm Ba Làng trên toàn quốc.  NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC LÂU DÀI CÙNG ĐẠI LÝ - Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận, cơ hội cũng như lợi ích kinh doanh cùng...